VERGUNNING VOOR EEN CIRCUSSTANDPLAATS
Inhoud


Uitbaters van circussen en andere niet-permanente amusementsbedrijven die een voorstelling willen geven, moeten hiervoor een vergunning aanvragen.

Procedure


U vraagt uw vergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Jabbeke