HUISTAAKBEGELEIDING
Inhoud


Kan u uw kinderen geen hulp bieden bij het maken van hun huistaken, dan kan u beroep doen op huistaakbegeleiding. Tijdens de huistaakbegeleiding krijgen uw kinderen ondersteuning bij het maken van hun huistaken.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Jabbeke