SOCIAAL-ECONOMISCHE VERGUNNING VOOR HANDELSVESTIGINGEN
Inhoud


Als u een kleinhandelszaak wilt openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan hebt u daarvoor een speciale vergunning, de ‘sociaal-economische machtiging’, nodig.

Procedure


U vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de gemeente autonoom.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent.
Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.

Links


Socio-economische vergunning voor handelsvestiging

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Jabbeke