HYGIËNEATTEST
Inhoud


Het hygiëneattest bevestigt dat uw zaak voldoet aan de hygiënische eisen. U vraagt het attest aan:
 • bij de opening van een nieuwe zaak:
  • in een nieuwbouw
  • als er een bestemmingswijziging van het onroerend goed plaatsvindt
  • als de aard van de handelsactiviteit wijzigt
  • als er in een bestaande horecazaak een verbouwing met bouwtoelating gebeurt, voor dat gedeelte waarop de bouwtoelating betrekking heeft.
 • bij heropening van een zaak:
  • als de zaak langer dan 1 jaar gesloten was
  • als de bestemming is gewijzigd
  • als er (ook binnen) veranderingswerken werden uitgevoerd.
Zolang u geen nieuwe aangifte voor de openingsbelasting nodig hebt, blijft het hygiëneattest geldig.

Voorwaarden


procedure

Procedure


U vraagt het attest minimaal 15 dagen voor de opening van uw horecazaak aan in de gemeente waar uw zaak ligt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken
Moraliteitsattest