BRANDVEILIGHEIDSATTEST VOOR HORECA-UITBATERS
Inhoud


Elke horeca-uitbater moet voor de eigen horecazaak een positief brandveiligheidsattest hebben. U hebt een positief brandveiligheidsattest nodig om een voor het publiek toegankelijke inrichting te kunnen openhouden, openen of heropenen.

Voorwaarden


De uitbater moet een nieuw brandveiligheidsattest aanvragen bij een van volgende wijzigingen:
  • exploitatie of exploitant
  • transformatie of transformatiewerken
  • vernieuwing van de binneninrichting
  • wijziging van de netto-oppervlakte
  • bestemmingswijziging
  • wijziging die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.

Procedure


Voor een controleaanvraag kunt u bij de brandweer terecht.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


België