SCHOOLTOELAGE VOOR HET BASISONDERWIJS EN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Inhoud


Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoelage.

Voorwaarden


Om een schooltoelage te kunnen krijgen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:
 • uw nationaliteit
  U moet op 31 december 2017 Belg zijn. Als u geen Belg bent, moet u of moeten uw ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.
   
 • uw inkomen
  Of u een schooltoelage krijgt of niet, hangt onder meer af van uw gezinssituatie en de hoogte van uw inkomen. Naast uw loon horen daar ook bv. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden bij. Ook uw kadastraal inkomen speelt in bepaalde gevallen een rol bij de berekening.
   
 • de school of studie van uw keuze.
  U moet een erkende opleiding volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school. Sommige opleidingen komen niet aanmerking.
  Voor elk onderwijsniveau zijn er ook nog enkele bijkomende voorwaarden:
  • kleuteronderwijs
   Kleuters moeten een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school afhankelijk van de leeftijd.
  • lager onderwijs
   Leerlingen mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.
  • secundair onderwijs
   U kunt een schooltoelage ontvangen tot in het schooljaar waarin u 22 jaar wordt. Voor enkele opleidingen werden uitzonderingen voorzien.
   Ook in het secundair onderwijs moet u voldoende aanwezig zijn. Als u twee opeenvolgende schooljaren meer dan 29 halve dagen (per schooljaar) ongewettigd afwezig was, verliest u uw schooltoelage.

Procedure


Als u meent in aanmerking te komen voor een school- of studietoelage, dan kunt u een aanvraag indienen. U hebt twee mogelijkheden:
 • Dien uw aanvraag voor een studietoelage bij voorkeur digitaal in.
 • U kunt uw aanvraag ook schriftelijk indienen per brief. Het papieren aanvraagformulier kunt u downloaden of bestellen vanaf 1 juli. Of u vraagt een exemplaar in uw school.
U kunt de aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2017 tot en met 1 juni 2018 voor het schooljaar 2017-2018. Er zijn ook verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen bij het invullen van uw aanvraag.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Bedragen voor het schooljaar 2017 - 2018: In het basisonderwijs:
 • Kleuters: vast bedrag van 94,98 euro
 • Lager onderwijs: 106,86 euro tot 160,28 euro.
In het basisonderwijs krijgen leerlingen die op internaat zitten, hetzelfde bedrag als de externe leerlingen. In het secundair onderwijs: De minimale toelage is 133,08 euro. Het bedrag kan oplopen tot 1.174,90 euro voor interne leerlingen. Er zijn aparte bedragen voor leerlingen in de vierde graad en leerlingen in het deeltijds leerplichtonderwijs. Het kan een tijdje duren voor uw aanvraag verwerkt is. Als u het financieel moeilijk hebt, kunt u een voorschot aanvragen op uw schooltoelage lager en secundair onderwijs.

Regelgeving


Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)

Links


Website Studietoelagen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling School- en Studietoelagen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest