TOELATINGSEXAMEN ARTS EN TANDARTS
Inhoud


Als u de opleiding geneeskunde of tandheelkunde wilt volgen aan een Nederlandstalige universiteit in België, moet u eerst slagen voor het toelatingsexamen arts en tandarts. In 2017 kunt u het toelatingsexamen afleggen op dinsdag 4 juli of dinsdag 29 augustus.

Voorwaarden


Uw uitslag van het toelatingsexamen arts en tandarts is enkel geldig als u uw diploma secundair onderwijs behaalt, ten laatste op 31 december van het kalenderjaar waarin u voor het toelatingsexamen slaagt. Het aantal keren dat u kunt deelnemen is onbeperkt. Ook studenten uit het buitenland kunnen deelnemen aan het toelatingsexamen.

Procedure


Om deel te nemen aan het toelatingsexamen arts en tandarts, volgt u volgende stappen:

Bedrag


Het inschrijvingsgeld voor het toelatingsexamen bedraagt 36 euro. Na uw inschrijving krijgt u een e-mail met de vraag om het inschrijvingsgeld over te schrijven. U betaalt bij voorkeur binnen de zeven dagen. Als uw inschrijvingsgeld pas na de uiterste ontvangstdatum op de rekening staat, kunt u niet meer deelnemen aan het examenmoment. Betaal dus zeker op tijd. 
Uiterste ontvangstdatum inschrijvingsgeld 1e examenmoment 24 mei 2017                    
Uiterste ontvangstdatum inschrijvingsgeld 2e examenmoment 9 augustus 2017


Regelgeving


De regelgeving vindt u op de website Basisregelgeving hoger onderwijs, in het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs’ (11 oktober 2013).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest