VERMINDERING VAN DE VERKOOPRECHTEN BIJ RENOVATIE VAN EEN VERWAARLOOSD OF LEEGSTAAND PAND (RENOVATIEABATTEMENT)
Inhoud


U kunt een vermindering van verkooprechten krijgen, als u een pand koopt en renoveert, dat maximum 4 opeenvolgende jaren is geregistreerd als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar.

Voorwaarden


 • Het onroerend goed is sinds maximum 4 opeenvolgende jaren opgenomen in:
  • het leegstandsregister van woningen (lijst beheerd door de gemeente)
  • de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten (lijst beheerd door Departement Omgeving)
  • of in de lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde woningen (lijst beheerd door Wonen-Vlaanderen).
 • Het goed moet worden gerenoveerd.
 • Een hoofdverblijfplaats moet worden gevestigd binnen 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na de registratie van de aankoopakte. Het hoeft niet noodzakelijk de koper te zijn die zijn hoofdverblijfplaats vestigt in het gerenoveerde pand (ook bijvoorbeeld een huurder kan zijn hoofdverblijfplaats er binnen de termijn vestigen om deze voorwaarde te voldoen).
  Het is voldoende dat het goed wordt vernieuwd binnen de vermelde termijnen van 2 of 5 jaar.

Bedrag


U kunt genieten van een vermindering van de heffingsgrondslag van 30.000 euro. U betaalt dus
 • 3.000 euro minder verkooprechten (bij 10% registratiebelastingen)
 • 1.500 euro minder verkooprechten bij klein beschrijf (5% registratiebelastingen).

Links


Renovatie-abattement

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Premie voor bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor nieuwe eigenaars
Heffing op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen
Heffing op de verkrotting van woningen en gebouwen
Verkooprechten (Registratiebelastingen)
Vermindering van de verkooprechten voor een bescheiden woning (Klein beschrijf)