RECHT OP HYPOTHEEKVESTIGING (REGISTRATIEBELASTINGEN)
Inhoud


Als u een onroerend goed (woning, appartement, bouwgrond) koopt of renoveert en u gaat daarvoor een hypothecaire lening aan, moet u registratiebelastingen betalen, meer bepaald het recht op hypotheekvestiging. Gaat u een lening aan bij een financiële instelling voor de aankoop of de renovatie van een onroerend goed, dan zal deze instelling wellicht vragen uw onroerend goed (woning, bouwgrond,...) in hypotheek te geven tot zekerheid van de terugbetaling van de lening. Om deze hypotheekvestiging tegenstelbaar te maken aan derden, zal de hypotheek worden ingeschreven in de registers van de hypotheekbewaarder. Deze inschrijving kan alleen gebeuren aan de hand van een notariële akte. Op die akte moeten registratiebelastingen worden betaald.

Voorwaarden


procedure

Procedure


De notaris zal de akte binnen de 15 dagen na de ondertekening ter registratie aanbieden en het verschuldigde hypotheekrecht betalen dat door de betrokken partijen (doorgaans de ontlener) werd voorgeschoten.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


U betaalt 1% registratierechten op het bedrag van de lening waarvoor een hypothecaire inschrijving wordt genomen.

Links


Hypotheekrechten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vermindering van de verkooprechten bij een hypothecaire lening voor een enige woning (Bijabattement)