MEDAILLE VOOR SOCIAAL-CULTURELE INZET
Inhoud


Mensen en organisaties die door hun jarenlange vrijwillige inzet meewerken aan de spreiding van cultuur kunnen een medaille voor sociaal-culturele inzet uitgereikt krijgen van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media in naam van de Vlaamse minister van Cultuur.

Voorwaarden


U maakt aanspraak op een medaille als:
  • u voorzitter, dirigent, regisseur, secretaris, schatbewaarder van een culturele vereniging bent op voorwaarde dat u de leeftijd van 45 jaar bereikt hebt en minstens 15 jaar actief bent binnen deze functie en binnen dezelfde vereniging
  • u spelend, zingend, werkend of bestuurslid bent van een culturele vereniging (gewone leden komen niet in aanmerking) op voorwaarde dat u de leeftijd van 45 jaar bereikt hebt en minstens 25 jaar actief bent binnen deze functie en binnen dezelfde vereniging
  • uw culturele vereniging 25, 50, 75, of 100 jaar bestaat
  • u laureaat bent van provinciale en nationale culturele wedstrijden
  • u laureaat bent van een jaarlijkse culturele tentoonstelling of wedstrijd.
Een medaille kan enkel aangevraagd worden door personen of organisaties die behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Procedure


U vindt het aanvraagformulier op de website. Dien het ingevulde formulier in bij de Afdeling Sociaal-Cultureel Werk, ten laatste 2 maanden voor de geplande viering.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Medaille voor sociaal-culturele inzet

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest