ONTLENING VAN KAMPEERTENTEN
Inhoud


Bij de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) kunnen verenigingen tenten ontlenen. De ULDK beschikt momenteel over 2.000 seniortenten en 3.250 patrouilletenten. Een seniortent biedt slaapmogelijkheid aan 10 personen, een patrouilletent aan 8 personen. Jaarlijks worden er ongeveer 13.500 tenten uitgeleend. 

Voorwaarden


Deze organisaties kunnen tenten ontlenen:
 • jeugdverenigingen
  • Dat zijn alle privaatrechtelijke of feitelijke organisaties die blijken uit hun doelstellingen en handelingen aan jeugdwerk doen.
  • De organisatie moet haar zetel heben in het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
 • andere verenigingen, onderwijsinstellingen, multifunctionele centra voor jongeren met een handicap (mfc's) en overheden 
  • De organisatie moet haar zetel hebben in het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
  • Voor de periode van 10 juli tot en met 20 augustus wordt er geen materiaal aan deze groep uitgeleend. 

Procedure


Wanneer aanvraag indienen?

Jeugdverenigingen kunnen een aanvraag indienen ten vroegste vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit plaatsvindt en ten laatste 1 maand voor de organisatie van de activiteit. Vanaf maandag 7 november 2016 kunnen jeugdverenigingen een aanvraag indienen voor het ontleenseizoen 2017. Andere verenigingen, onderwijsinstellingen, medisch-pedagogische instituten (MPI's) en overheden kunnen de aanvraag indienen ten vroegste vanaf 1 januari van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt en ten laatste 1 maand voor de organisatie van de activiteit.

Hoe aanvraag indienen?

Een aanvraag indienen kan alleen nog via het digitale reservatiesysteem. Diende u voor 2016 nog een papieren formulier in? Zorg er dan voor dat zowel uw vereniging als de persoon die de aanvraag voor 2017 zal indienen, geregistreerd zijn in het systeem. Dat kunt al vóór 7 november doen. Wordt uw aanvraag voor 2017 door een andere persoon ingediend? Dan kunt u die nieuwe aanvrager ook al vóór 7 november registreren en linken aan uw jeugdbeweging.  Meer info over het wijzigen of annuleren van aanvragen, het afhalen en inleveren van het materiaal vindt u op de website.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De ULDK hanteert betaalbare prijzen met een voordeeltarief voor jeugdverenigingen en mpi’s. De huurprijs wordt berekend per dag van uitlening. Er wordt geen huurgeld aangerekend voor de dag van de afhaling en de dag van de inlevering, behalve wanneer de uitleenperiode minder dan 3 dagen bedraagt. Er zijn tarieven
 • per dag en per type tent
 • bij een uitleenperiode van minder dan 3 dagen
 • bij vaststelling van beschadiging of verlies van materiaal.

Links


Uitleendienst Kampeermateriaal (ULDK)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


DAB Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest