BETALINGSRECHTEN VOOR DE LANDBOUW
Inhoud


Het systeem van toeslagrechten wordt sinds 2015 vervangen door een nieuw systeem van betalingsrechten. Voor meer informatie over deze nieuwe regeling en informatiefiches per onderwerp kunt u terecht op de website over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2020. De zogenaamde bedrijfstoeslag bundelde een aantal afzonderlijke subsidies voor landbouwers. De oorspronkelijke subsidies waren afhankelijk van de grootte van de productie. Die rechtstreekse steun is nu 'ontkoppeld'. De nieuwe betalingsrechten zijn in 3 soorten opgedeeld:
  • basisbetaling
  • vergroeningspremie: compensatie voor de toepassing van klimaat- en milieuvriendelijke praktijken:
    • gewasdiversificatie
    • blijvend grasland
    • ecologisch aandachtsgebied
  • premie voor jonge landbouwers: betalingsrechten via de reserve voor Vlaamse landbouwers die gestart zijn in de laatste 65 jaar.

Voorwaarden


Om de betalingen te kunnen krijgen, moet de landbouwer over betalingsrechten beschikken en die betalingsrechten activeren. Daarnaast moest de landbouwer voldoen aan een aantal randvoorwaarden.

Procedure


Om de steun uitbetaald te krijgen, moet de landbouwer eerst een of meer betalingsrechten activeren via de verzamelaanvraag.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De grootte van de basisbetaling is begrensd op 150.000 euro per begunstigde. De premie voor jonge landbouwers ligt voorlopig vast op 84 euro per hectare.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Inkomenssteun

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest