SUBSIDIE VOOR HOBBYVERENIGINGEN
Inhoud


Om de gemeenschapsvormende waarde en de kwalitatieve ondersteuning van lokale hobbyverenigingen te stimuleren, subsidieert de Vlaamse overheid hobbyverenigingen.

Voorwaarden


De hobbyvereniging is een vereniging met landelijke werking. Door haar doelstelling en werking trekt ze deelnemers aan in minstens vier provincies van het Nederlandse taalgebied (het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is gelijkgesteld aan een provincie). Alle gegevens en documenten moeten in het Nederlands aanwezig zijn op de zetel. Verdere subsidievoorwaarden vindt u op de website van Sociaal-Cultureel Werk.

Regelgeving


Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)

Links


Subsidie voor hobbyverenigingen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest