SUBSIDIE VOOR LAAGDREMPELIGE EDUCATIE VOOR KANSENGROEPEN
Inhoud


Deelname aan korte praktijkgerichte opleidingen is niet alleen op zich een leerrijke ervaring, maar vaak ook een eerste aanzet tot de deelname aan andere culturele en sportieve activiteiten. Daarom wil de Vlaamse overheid dergelijke laagdrempelige initiatieven ondersteunen.

Voorwaarden


De subsidievoorwaarden voor vormingsinitiatieven vindt u op de website van Sociaal-Cultureel Werk.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)

Links


Subsidie voor laagdrempelige educatie voor kansengroepen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest