SUBSIDIE VOOR SENSIBILISERENDE INITIATIEVEN VAN DE VLAAMSE GEBARENTAAL
Inhoud


U kunt een subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal. Dat kan door de organisatie, medeorganisatie of ondersteuning van sensibiliserende initiatieven.

Voorwaarden


De aanvrager is een organisatie met rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Vlaanderen of Brussel. Feitelijke verenigingen en natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidiƫring. Verdere subsidievoorwaarden vindt u op de website van Sociaal-Cultureel Werk.

Regelgeving


Decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.

Links


Subsidie voor sensibiliserende initiatieven van de Vlaamse Gebarentaal

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest