SUBSIDIE VOOR SENSIBILISERENDE INITIATIEVEN VAN DE VLAAMSE GEBARENTAAL
Inhoud


U kunt een subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal. Dit kan door de organisatie, medeorganisatie of ondersteuning van sensibiliserende initiatieven. Het kan hierbij gaan om educatieve, artistieke en vrijetijdsprojecten. Jaarlijks in november wordt een nieuw thema voor de projecten voor het komende jaar bepaald.

Voorwaarden


  • De aanvrager is een organisatie met rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Vlaanderen of Brussel.
  • Feitelijke verenigingen en natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
  • Wanneer meerdere organisaties samenwerken, dient één organisatie de aanvraag in namens het samenwerkingsverband.
Meer info over de voorwaarden en procedure om subsidies aan te vragen vindt u op de website van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk. 

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.

Links


Subsidie sensibiliserende initiatieven Vlaamse Gebarentaal

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest