SUBSIDIE VOOR CIRCUSKUNSTEN
Inhoud


U kunt subsidie aanvragen voor volgende initiatieven:
  • creatie van circuskunstproductie
  • spreiding van circuskunstproducties
    • via nomadische circustournees
    • via festivals voor circuskunstproducties
    • via internationale spreiding van Vlaamse circuskunstproducties
  • bijscholingen en opleidingen voor circuskunstenaars
  • ondersteuning en promotie van circuskunsten.

Voorwaarden


Subsidiëring van de creatie van circuskunstproducties

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de subsidieaanvraag voor een circuskunstproductie ingediend worden door een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Nederlandse taalgebied, of rechtspersonen met maatschappelijke zetel in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Subsidiëring van spreiding van circuskunstproducties

Voor subsidies voor de spreiding van circuskunstproducties komen alleen rechtspersonen met maatschappelijke zetel in het Nederlandse taalgebied of rechtspersonen met maatschappelijke zetel in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap, in aanmerking.

Promotie van circuskunsten

Een promotieproject kan worden ingediend door rechtspersonen met maatschappelijke zetel in het Nederlandse taalgebied of rechtspersonen met maatschappelijke zetel in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Verdere voorwaarden vindt u in het Circusdecreet opgesomd.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen (Circusdecreet)

Links


Subsidie voor circuskunsten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest