AANVULLENDE VERKEERSBELASTING VOOR LPG-INSTALLATIES
Inhoud


De aanvullende verkeersbelasting voor voertuigen die uitgerust zijn met een LPG-installatie is enkel van toepassing op:
  • personenauto's
  • auto's voor dubbel gebruik (break) en
  • minibussen
waarvan de motor, gedeeltelijk of tijdelijk, aangedreven wordt met vloeibaar petroliumgas of andere vloeibare koolwaterstofgassen. Het merendeel van deze voertuigen is ook onderworpen aan het stelsel van de verkeersbelasting voor personenwagens.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Deze belasting wordt gelijktijdig geïnd met de jaarlijkse verkeersbelasting. Wanneer u een voertuig op uw naam inschrijft, bent u de belastingplichtige en moet u de verkeersbelasting betalen. Bij een personenwagen (of aanverwant voertuig) moet u zelf niets ondernemen. De DIV stelt de Vlaamse Belastingdienst automatisch op de hoogte van elke nieuwe inschrijving. U ontvangt jaarlijks een overschrijvingsformulier en betaalt de belasting vanaf de eerste dag van de maand waarin u uw voertuig hebt ingeschreven.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bedrag van de aanvullende verkeersbelasting is afhankelijk van het vermogen van het voertuig.
Belastbaar fiscaal vermogen Bedrag van de belasting
Tot 7 PK 89,16 euro
Van 8 tot 13 PK 148,68 euro
Meer dan 13 PK 208,20 euro
In tegenstelling tot de bedragen van de jaarlijkse verkeersbelasting zijn de bedragen van de aanvullende verkeersbelasting niet geïndexeerd.

Links


Aanvullende verkeersbelasting voor voertuigen met een LPG-installatie

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst
Vlabel - loket Antwerpen
Vlabel - loket Hasselt
Vlabel - loket Leuven

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest