ERKENNING VAN EEN PARTICULIERE TELEVISIE-OMROEP
Inhoud


De voorwaarden en de procedure voor de erkenning van een particuliere televisie-omroep vindt u op de website van de Vlaamse Regulator voor de Media.

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007 betreffende de procedure en de aanvullende kwalificatiecriteria en -voorwaarden voor de erkenning van particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen.

Links


Vlaamse Regulator voor de Media - Mediaregelgeving

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest