LOGIESSUBSIDIE
Inhoud


Toerisme Vlaanderen helpt graag mee aan de verdere uitbouw van kwaliteitsvol toeristisch logies. Erkende of vergunde logies die investeringen doen aan hun infrastructuur, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een logiessubsidie.

Voorwaarden


Deze uitgaven komen in aanmerking:
 • investeringen in infrastructuur en/of nieuwe kamerindelingen die bijdragen aan het kind- en familievriendelijke karakter van het logies
 • investeringen in een toegankelijke basisketen voor mensen met een fysieke drempel die leiden tot een A of A+ label (de parking, het toegangspad, de inkom / het onthaal, de ontbijtruimte / het restaurant, de leefruimte van een vakantiewoning / de kamer / de staanplaats, het individueel en gemeenschappelijk sanitair en de toegankelijke looproutes tussen deze onderdelen)
 • zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
 • onderstaande investeringen in de aanleg of inrichting van kampeerautoplaatsen op openluchtrecreatieve terreinen:
  • een drinkwatertappunt
  • een lozingspunt voor chemische toiletten aangesloten op de riolering of een waterdicht reservoir
  • een afvoerplaats met systeem voor de lozing van grijs water van kampeerauto's inclusief de verharding
  • de verharding van kampeerautoplaatsen
  • de elektriciteitsaansluiting
 • het ereloon met betrekking tot deze werken.
Let op! Aankopen die zijn gedaan en werkzaamheden die zijn uitgevoerd vóór de datum van subsidieaanvraag, komen niet in aanmerking. De logiessubsidie is ook bedoeld voor Brusselse verblijven, op voorwaarde dat ze een exploitatievergunning hebben bij het Departement Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid.

Procedure


U kunt uw aanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen vanaf 1 april 2017 tot uiterlijk 30 juni 2017. Het aanvraagformulier en een online handleiding (pdf) met nuttige informatie vindt u op de website van Toerisme Vlaanderen.

Bedrag


De subsidie bedraagt 25% van de kostprijs van de aankopen en werkzaamheden, met een maximum van 50.000 euro per aanvraag. U moet voor minimaal 5.000 euro (exclusief btw) aan kosten hebben, anders wordt er geen subsidie uitbetaald.

Links


Logiessubsidie

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning van een milieuvriendelijk toeristisch bedrijf (ecolabel De Groene Sleutel)
Erkenning en subsidiëring van Toerisme voor Allen-verblijven