ERKENNING TOT ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A
Inhoud


Als erkend energiedeskundige type A bent u bevoegd voor de opmaak van energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop en verhuur van een wooneenheid (woning, appartement, studio,...). Op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA) staat een lijst van alle erkende energiedeskundigen type A.

Voorwaarden


procedure

Procedure


  • Binnen de 6 maanden na deze opleiding moet u een examen afleggen. Het examen wordt maandelijks georganiseerd (behalve in de maand augustus). Inschrijven voor het centraal examen kan online. U betaalt vooraf een bijdrage van 150 euro voor het examen. Om deel te kunnen nemen, mag het getuigschrift tot energiedeskundige type A niet ouder zijn dan zes maanden.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


VEA - EPC - Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Energieagentschap

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning tot energiedeskundige type B
Erkenning tot energiedeskundige type C