BELASTING OP DE INVERKEERSTELLING (BIV)
Inhoud


De belasting op de inverkeerstelling (BIV) is de belasting die u betaalt als u eigenaar wordt van een nieuw of tweedehands voertuig waarmee u op de openbare weg wilt rijden. U moet het voertuig eerst inschrijven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen en op basis van uw inschrijving krijgt u automatisch een aanslagbiljet van de Vlaamse Belastingdienst voor de belasting op de inverkeerstelling. Het aanslagbiljet wordt verstuurd naar de persoon die op het inschrijvingsbewijs vermeld staat. Deze belasting moet u maar één keer betalen. Ook als u uw auto enkele jaren niet gebruikt en daarna herinschrijft op uw naam, moet u niet opnieuw de BIV betalen. Waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd, bepaalt in welk gewest u de BIV moet betalen. In het Vlaamse gewest wordt de BIV geïnd door de Vlaamse Belastingdienst.
In Wallonië wordt de BIV geïnd door het Waalse gewest. De contactgegevens zijn: DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE DE LA FISCALITÉ
avenue Gouverneur Bovesse, 29
5100 Jambes
e-mail: info.fiscalite.vehicule@spw.wallonie.be
Tel: 081 33 00 01   In het Brusselse Gewest wordt de BIV geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën. De BIV is ook van toepassing op boten en vliegtuigen.

Voorwaarden


De belasting op de inverkeerstelling (BIV) moet betaald worden voor:
  • personenauto's, minibussen en motorfietsen (meer dan 50 cc) die ingeschreven zijn in België.
In de volgende gevallen moet geen BIV betaald worden:
  • U behoudt uw wagen en vervangt alleen de oude nummerplaat door een Europese nummerplaat.
  • De wagen wordt naar aanleiding van overlijden of echtscheiding overgedragen tussen partners die gehuwd zijn. Zo'n overdracht kan bijvoorbeeld plaatsvinden bij echtscheiding of bij het overlijden van een van de echtgenoten. Dit geldt niet voor partners die wettelijk samenwonend zijn: bij overdracht moet er wel opnieuw BIV betaald worden.
  • Voor volgende voertuigen
    • kampeerwagen (mobilhome)
    • lichte vrachtwagen waarvan de lengte van de laadruimte minstens de helft van de lengte van de wielbasis bedraagt
    • vrachtwagens met een MTT van meer dan 3,5 ton

Procedure


Zodra u uw voertuig hebt ingeschreven, moet u automatisch de BIV betalen. U hoeft daarvoor zelf niets te ondernemen. U krijgt automatisch een aanslagbiljet. De belasting moet binnen 2 maanden gestort worden. Hoe u dat moet doen, staat op het aanslagbiljet.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De berekening van de belasting op inverkeerstelling (BIV) werd sinds januari 2016 aangepast voor nieuwe inschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met milieukenmerken van het voertuig waaronder CO2-uitstoot, uitstoot fijn stof, brandstoftype, euronorm en aanwezigheid roetfilter. De leeftijd van het voertuig (volgens datum eerste inschrijving) speelt ook een rol. Met de online simulator of met de simulatie-app kunt u zelf berekenen hoeveel BIV u zult moeten betalen. Voor oldtimers (voertuigen die 25 jaar geleden of eerder voor het eerst op de openbare weg zijn gebruikt) geldt een aparte regeling: de BIV voor oldtimers wordt forfaitair bepaald.

Links


Belasting op inverkeerstelling

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst
Vlabel - loket Antwerpen
Vlabel - loket Hasselt
Vlabel - loket Leuven

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest