SUBSIDIE VOOR CONTROLEKOSTEN VOOR DE BIOLOGISCHE LANDBOUW
Inhoud


In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II) verleent de Vlaamse overheid subsidies aan landbouwers die deelnemen aan een Europees erkende voedselkwaliteitsregeling, waaronder de biologische productiemethode. Zo kunnen biolandbouwers hun controlekosten gedeeltelijk terugbetaald krijgen.

Voorwaarden


Om in aanmerking te komen moet u
  • voor 30 juni 2012 aangemeld zijn bij een erkend controleorgaan voor controle op de toepassing van de biologische productiemethode
  • voldoen aan het lastenboek van de biologische productiemethode.
Geschorste bedrijven komen niet in aanmerking voor het kalenderjaar waarin de schorsing is opgelegd. Op de website van Landbouw en Visserij vindt u een lijst van erkende controleorganen.

Procedure


U kunt de subsidie alleen aanvragen via de elektronische verzamelaanvraag. De controleorganen geven hun facturatiegegevens rechtstreeks door aan het Departement Landbouw en Visserij. Als u een ander bedrag terugbetaald wilt krijgen dan wat gefactureerd werd door het controleorgaan, moest u dat voor 31 oktober 2015 melden aan het Departement.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bedrag wordt jaarlijks bepaald op basis van het aantal aanvragen en het beschikbare budget. De subsidie bedraagt
  • maximaal 80 % van de subsidiabele controlekosten exclusief btw:
    • controlekosten primaire productie, met uitzondering van sierteelt
    • kosten voor verscherpte controles komen niet in aanmerking
  • maximaal 1.000 euro per kalenderjaar.

Links


Subsidie voor controlekost voor biologische landbouw

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Inkomenssteun

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest