IDENTIFICATIE ALS LANDBOUWER
Inhoud


Landbouwers kunnen of moeten zich in bepaalde gevallen identificeren bij het Departement Landbouw en Visserij. Dat doen ze door een landbouwernummer aan te vragen. Landbouwers die als natuurlijke persoon zijn geregistreerd, kunnen ook hun partner, met wie ze getrouwd zijn of wettelijk samenwonen, laten identificeren bij het departement. Om u te laten registreren als actieve landbouwer, moet u ook een exploitatienummer aanvragen. Bestaande landbouwers die een nieuwe exploitatie starten, moeten een exploitatienummer aanvragen voor die nieuwe locatie. De overname of de stopzetting van een of meer exploitaties moet u schriftelijk melden aan de afdeling Inkomenssteun van het departement. De identificatiegegevens die u aan het departement bezorgt, worden automatisch doorgegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij. Onder bepaalde voorwaarden wisselt het departement uw gegevens ook uit met derden. Meer informatie daarover vindt u op de website.

Voorwaarden


U moet er als landbouwer altijd op toezien dat u uw bedrijf ten opzichte van andere landbouwers op autonome wijze uitbaat. Autonoom beheer betekent dat u uw bedrijf zo beheert dat elke verwarring op het gebied van beheer, uitvoering van landbouwactiviteiten, productiemiddelen of het gebruik ervan tussen twee of meer landbouwers uitgesloten is. Op een gangbaar landbouwbedrijf zijn de voorwaarden van autonoom beheer meestal gerespecteerd. Alle regels van het autonome beheer zijn gebundeld in de toelichting bij het autonome beheer. Een link naar die toelichting vindt u op de website.

Procedure


U vindt de volgende aanvraagformulieren ter identificatie als landbouwer op de website:
  • identificatie van een landbouwer
  • identificatie van een exploitatie
  • identificatie van de partner als medeondertekenaar van de landbouwer.
Om een bedrijfsovername of een stopzetting te melden, vraagt u aan de buitendiensten van de afdeling Inkomenssteun een gepersonaliseerd formulier. 

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Identificatie als landbouwer

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Inkomenssteun

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest