MELKQUOTUM
Inhoud


Sinds 1 april 2015 zijn de melkquota afgeschaft. Europese boeren kunnen weer zonder enige beperking melk- en zuivelproducten aanbieden op de markt. Tot 1 april had elke lidstaat van de Europese Unie een nationaal quotum voor levering en rechtstreekse verkoop van melk. In België was elk nationaal quotum verdeeld in individuele quota, die op naam van de melkproducenten waren geregistreerd. De quotaregeling was van toepassing op elke producent die koemelk en/of daarvan afgeleide zuivelproducten in de handel brengt of gratis afstaat. Bij overschrijding van één of beide van de nationale quota, moest een heffing betaald worden. Die heffing werd verrekend aan de producenten die hun individueel quotum hadden overschreden.

Links


Melkquotum

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest