ERKENNING ALS TECHNICUS VLOEIBARE BRANDSTOF, GASVORMIGE BRANDSTOF EN VERWARMINGSAUDIT
Inhoud


Technici die instaan voor het onderhoud en de controle van de centrale verwarming, moeten hiervoor gecertificeerd en erkend zijn. Er zijn drie verschillende soorten erkenning als technicus mogelijk:
 • erkenning als 'technicus vloeibare brandstof'
 • erkenning als 'technicus gasvormige brandstof'
 • erkenning als 'technicus verwarmingsaudit'.
Erkende technici in het Vlaamse Gewest hebben een persoonlijk erkenningsnummer
 • beginnend met de letters TV, gevolgd door 5 cijfers voor vloeibare brandstof (bv. TV12459)
 • met de letters GV, gevolgd door 5 cijfers voor gasvormige brandstof (bv. GV00234)
 • of met de letters VA, gevolgd door 5 cijfers voor verwarmingsaudit (bv. VA00234).
Op de website van het Departement Omgeving (OMG) vindt u de lijsten van erkende technici.

Voorwaarden


De erkenning wordt van rechtswege verleend aan een persoon in het bezit van een certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof, gasvormige brandstof en verwarmingsaudit. Dit certificaat moet uitgereikt zijn door een erkend opleidingscentrum. Technici vloeibare en gasvormige brandstof moeten bijkomend een geldig bewijs van betaling van de retributie voorleggen.

Procedure


 • U schrijft zich in bij een erkende opleidingsinstelling naar keuze. Een overzicht van de erkende opleidingscentra vindt u op de website van het departement OMG.
 • U volgt de cursus en neemt deel aan de bijhorende proef. Als u geslaagd bent voor het examen en de retributie hebt betaald, krijgt u een certificaat met erkenningsnummer.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


U moet een retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als
 • technicus vloeibare brandstof
 • technicus gasvormige brandstof  (alleen voor module G1)
 • technicus verwarmingsaudit
De technicus gasvormige brandstof moet dus voor de erkenning van de uitbreidingsmodule G2 geen bijkomende retributie betalen.

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Links


OMG - Erkenningen.be - Verwarming Technici

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Milieuvergunningen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning als technicus stookolietanks