SUBSIDIES VOOR DE AUDIOVISUELE SECTOR
Inhoud


De creatie en de productie van audiovisuele projecten kunnen financiële steun krijgen van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Het VAF geeft steun aan audiovisuele projecten via:
  • het Filmfonds
  • het Mediafonds
  • het Gamefonds
De Vlaamse regering wil daarnaast meer internationale filmproducties naar Vlaanderen halen. Via de maatregel Screen Flanders kunnen producenten terugbetaalbare voorschotten tot 400.000 euro krijgen als economische ondersteuning van hun bestedingen in het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Voorwaarden


Komen in aanmerking voor steunaanvragen bij het Filmfonds en het Mediafonds
  • rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel of een permanent agentschap is gevestigd in België op het moment van de uitbetaling van de steun
  • natuurlijke personen van elke nationaliteit, die gedomicilieerd zijn, permanent resideren of hun beroep uitoefenen in de Europese Unie.
  • De steunaanvrager moet onafhankelijk zijn
Komen in aanmerking voor steun van het Gamefonds
  • Steun kan enkel aangevraagd worden door, en verleend aan, rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
Screen Flanders richt zich naar productiehuizen. Het moet wel gaan om een audiovisueel productiehuis, met een exploitatiezetel in België op het moment van de uitbetaling van de steun Verdere bepalingen vindt u op de website van het VAF.

Procedure


Informatie over het verloop van de procedure van de subsidieaanvraag en de nodige formulieren vindt u op de website.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


MEDIA - Vlaams Audiovisueel Fonds

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Audiovisueel Fonds

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest