SUBSIDIES VOOR TOPSPORTEVENEMENTEN
Inhoud


In een goed topsportklimaat horen ook sportactiviteiten voor onze topsporters. De Vlaamse overheid ondersteunt daarom een aantal hoogstaande sportactiviteiten in Vlaanderen.

Voorwaarden


Het topsportevenement wordt georganiseerd in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De informatie voor de verschillende betrokken partijen (draaiboek, programma, ...) is beschikbaar in de Nederlandse taal. Om voor (aanvullende) evenementensubsidies in aanmerking te komen, moet het aanvraagdossier voldoen aan een aantal andere subsidievoorwaarden. Deze voorwaarden kunt u terugvinden op de website Topsport Vlaanderen.

Procedure


U moet het aanvraagformulier voor ondersteuning indienen bij de afdeling Topsport van Sport Vlaanderen. U vindt het formulier op de website.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van drie criteria:
  • internationaal competitieniveau en prioriteitsniveau van de sporttak
  • uitstralingsniveau voor Vlaanderen via de media
  • uitstralingsniveau via visibiliteit logo Topsport Vlaanderen.

Links


Ondersteuning topsportevenementen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Topsport

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest