INVESTERINGSSTEUN AAN DE OMKADERINGSSECTOR VOOR LAND- EN TUINBOUW
Inhoud


Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) geeft steun aan investeringen van de omkaderingssector. Die sector omvat proeftuinen, praktijkcentra en andere instellingen uit de plantaardige en dierlijke sector, die via dienstverlening bijdragen aan de ontwikkeling van de land- en tuinbouw. De omkaderingssector spitst onderzoek toe op nieuwe evoluties en biedt antwoorden op de actuele uitdagingen voor productiemethodes in de land- en tuinbouwsector.

Voorwaarden


De voorwaarden voor de investeringssteun aan de omkaderingssector voor land- en tuinbouw worden bepaald in de oproep.

Procedure


De steunmaatregel wordt georganiseerd via oproepen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


  • het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw
  • het ministeriële uitvoeringsbesluit van 15 oktober 2007.
  • artikel 31 van de verordening 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën van steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Links


Investeringssteun omkaderingssector voor land- en tuinbouw

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest