INVESTERINGSSTEUN AAN DE AGROVOEDINGSSECTOR
Inhoud


Agrovoedingsbedrijven staan in voor de primaire verwerking van land- en tuinbouwproducten. Ze kunnen voor bepaalde investeringen in aanmerking komen voor steun door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) en door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (als cofinanciering).

Voorwaarden


Neem voor de precieze voorwaarden contact op met het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Procedure


De steunmaatregel wordt georganiseerd via oproepen die worden bekendgemaakt via
  • het Belgisch Staatsblad
  • de landbouwmedia
  • de website van Landbouw en Visserij.
Per oproep worden de specifieke voorwaarden bepaald die de sectoren en investeringen aanduiden die in aanmerking kunnen komen voor steun. Er is op dit moment geen oproep lopende.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector tot verhoging van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten van 24 april 2015.

Links


Investeringssteun aan de agrovoedingssector

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest