SUBSIDIES VOOR EVENEMENTEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD
Inhoud


De Vlaamse overheid ondersteunt unieke sportpromotionele evenementen van sporten met een beperkte media-aandacht. Deze subsidies vullen de bestaande subsidiekanalen en decretale subsidies aan. Er werd een opsplitsing gemaakt tussen evenementen met de nadruk op participatie enerzijds en competitieve evenementen met een bovenlokale dimensie anderzijds.

Voorwaarden


Subsidieaanvragen kunnen enkel ingediend worden door vzw's. Het evenement vindt plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De organiserende vereniging is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en wordt, wegens haar activiteiten, beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Verdere voorwaarden kunt u nalezen op de website van Sport Vlaanderen.

Procedure


De aanvraagformulieren vindt u op de website van Sport Vlaanderen. U dient het aanvraagformulier in bij de afdeling Subsidiëring van Sport Vlaanderen. 

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Sport Vlaanderen - Subsidie breedsportaanbod

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Subsidiëring

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest