REGISTRATIE ALS INZAMELAAR, HANDELAAR OF MAKELAAR VAN AFVALSTOFFEN
Inhoud


Wie zich professioneel afvastoffen inzamelt, verhandelt of er makelaar voor is, moet zich laten registreren als inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen. Een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die zelf de afvalstoffen vervoert, is tegelijk ook een vervoerder van afvalstoffen en moet dan ook daarvoor registratie aanvragen.

Voorwaarden


Wie afvalstoffen inzamelt of verhandelt die vanuit of binnen het Vlaamse Gewest worden getransporteerd, moet beschikken over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Iedereen die dus regelingen treft voor transport en verwerking (d.w.z. een correcte verwerker kiest) van afvalstoffen van derden, moet zich registreren.

Procedure


U kunt zich als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar registreren via het OVAM Webloket Registraties. U wordt dan opgenomen in het register van inzamelaars, handelaars of makelaars van afvalstoffen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
  • Als het om dierlijk afval gaat, moet u zich niet laten registreren als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. U moet wel de regels van het Besluit 'Dierlijke bijproducten en afgeleide producten' volgen en daarvoor de nodige registraties aanvragen. Dat kan ook via het OVAM Webloket Registraties.
  • Als u enkel uw eigen afvalstoffen vervoert, dan bent u een producent van afval en moet u zich niet laten registreren als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. U moet wel de transportvoorwaarden van afvalstoffen naleven.

Regelgeving


VLAREMA, het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (hoofdstuk 6).

Links


OVAM - Procedure tot registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest