REGISTRATIE ALS INZAMELAAR, HANDELAAR OF MAKELAAR VAN AFVALSTOFFEN
Inhoud


Wie zich professioneel afvastoffen inzamelt, verhandelt of er makelaar voor is, moet zich laten registreren als inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen. Een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die zelf de afvalstoffen vervoert, is tegelijk ook een vervoerder van afvalstoffen en moet dan ook daarvoor registratie aanvragen.

Voorwaarden


Wie afvalstoffen inzamelt of verhandelt die vanuit of binnen het Vlaamse Gewest worden getransporteerd, moet beschikken over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Iedereen die dus regelingen treft voor transport en verwerking (d.w.z. een correcte verwerker kiest) van afvalstoffen van derden, moet zich registreren.

Procedure


U kunt zich als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar registreren via het OVAM Webloket Registraties. U wordt dan opgenomen in het register van inzamelaars, handelaars of makelaars van afvalstoffen.

Regelgeving


VLAREMA, het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (hoofdstuk 6).

Links


OVAM - Procedure tot registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest