REGISTRATIE ALS VERVOERDER VAN AFVALSTOFFEN
Inhoud


Wie in zijn beroep afvalstoffen moet vervoeren, heeft een registratie als vervoerder van afvalstoffen nodig. U mag alleen rijden in opdracht van derde opdrachtgevers (producenten, inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, …).

Voorwaarden


U hebt een registratie als vervoerder nodig als u het afval van derden zelf wil vervoeren, maar u niet beslist waar het afval naartoe gaat en u geen verantwoordelijkheid draagt. Als vervoerder moet u dus altijd in opdracht rijden van een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, een producent die zelf regelingen treft, een gemeente of een intercommunale.

Procedure


U kunt zich als vervoerder van afvalstoffen registreren via het OVAM Webloket Registraties. U wordt dan opgenomen in het register van vervoerders van afvalstoffen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
  • Indien het om dierlijk afval gaat, moet u zich niet laten registreren als vervoerder van afvalstoffen. U moet wel de regels volgen van het Besluit 'Dierlijke bijproducten en afgeleide producten', en daarvoor de nodige registraties aanvragen. Dat kan ook via het OVAM Webloket Registraties.
  • Als u enkel uw eigen afvalstoffen vervoert, dan bent u een producent van afval en moet u zich niet als vervoerder van afvalstoffen laten registreren. U moet wel de transportvoorwaarden van afvalstoffen naleven.

Regelgeving


VLAREMA, het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (hoofdstuk 6).

Links


OVAM - Procedure tot registratie als vervoerder van afvalstoffen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Registratie als inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen