INTEGRAAL MILIEUJAARVERSLAG (IMJV)
Inhoud


Het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) verzamelt gegevens over de productie van bedrijfsafvalstoffen in Vlaanderen. Elk jaar moeten bepaalde bedrijven via een online aangifte melden welk afval ze hebben geproduceerd en/of welke vervuilende stoffen ze hebben uitgestoten in het voorbije jaar. Het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) bestaat uit verschillende onderdelen:
 • deel Identificatie
 • deel Afval (dat geproduceerd wordt door bedrijven, instellingen, ...)
 • deel Verwerkers
 • deel Grondstoffen
 • deel Lucht
 • deel Water
 • deel Grondwater
 • deel Energie.
Op basis van de gegevens van de bedrijven wordt de totale productie van bedrijfsafvalstoffen in Vlaanderen geschat.

Voorwaarden


Alle bedrijven (die afvalstoffen en/of grondstoffen produceren) die in de lijst staan van hinderlijke inrichtingen met de letter R in de zevende kolom (PRTR-bedrijven), zijn verplicht een IMJV in te dienen. Daarnaast maakt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) jaarlijks een selectie van bedrijven (steekproef) die verslag moeten uitbrengen over hun gegevens. De selectie wordt uiterlijk bekendgemaakt op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de rapporteringsplicht van toepassing is.
 • U vindt lijsten van bedrijven die het IMJV 2017 (over het productiejaar 2016) moesten invullen op de OVAM-website
  of op de IMJV-website in deel Afval voor 'afvalproducenten' en in deel Verwerkers voor 'afvalverwerkers'.
  Al deze bedrijven kregen hierover een brief met praktische informatie.
Niet alle bedrijven die een IMJV-brief krijgen zijn verplicht om alle onderdelen in te vullen. Heel wat bedrijven moeten dus alleen het deel Afval indienen.

Procedure


 • De brieven voor het IMJV 2017 (productiejaar 2016) werden verstuurd op 31 januari 2017.
 • Het IMJV moet online ingediend worden via het online IMJV-loket.
 • De IMJV-aangifte 2017 (productiejaar 2016) moest uiterlijk op 14 maart 2017 ingediend zijn.
 • Wie die deadline niet haalde of de aangifte niet correct invulde, kreeg een aanmaningsbrief en moet de aangifte alsnog online indienen. Wie dan nog niet reageert, kan een administratieve boete krijgen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


IMJV-website - Online IMJV-loket

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest