LEGALISATIE VAN VLAAMSE GETUIGSCHRIFTEN EN DIPLOMA'S
Inhoud


Als u met een Vlaams diploma in het buitenland wilt werken of studeren, kan het nodig zijn om uw diploma hier te laten legaliseren.   
  • De legalisatie van een diploma of getuigschrift betekent dat een handtekening (van een persoon uit het onderwijs zoals een rector, hoogleraar, directeur, lid examencommissie ...) op het diploma of getuigschrift wordt 'echt verklaard'.
  • Of het nodig is om uw diploma te laten legaliseren kunt u het beste navragen bij de ambassade van dat land, of bij het NARIC-centrum van dat land. 

Voorwaarden


U kunt documenten laten legaliseren die uitgereikt zijn door een erkende Vlaamse instelling (bijvoorbeeld een basisschool, een school voor secundair onderwijs, een hogeschool of universiteit, een instelling uit het volwassenenonderwijs, ...). In principe moet u uw origineel diploma (of getuigschrift, puntenlijst, rapport, attest) laten legaliseren. U kunt ook een aantal voor eensluidende kopieën van uw diploma laten legaliseren. Dit zijn kopieën van het originele diploma (of getuigschrift, puntenlijst, rapport, attest) waarop een originele handtekening van iemand van de onderwijsinstelling is aangebracht met als doel om de echtheid van het document te staven. Het is wel mogelijk dat het land waar u naartoe gaat, enkel een gelegaliseerd origineel diploma aanvaardt en geen gelegaliseerde kopieën. Om in het buitenland te kunnen werken of studeren, is het mogelijk dat u ook een vertaling van uw getuigschrift of diploma nodig hebt. U moet dan zelf zorgen voor de juiste vertaling van uw documenten. Hiervoor kunt u terecht bij uw school of bij een beëdigd vertaler.

Procedure


U kunt zelf langskomen voor de legalisatie van uw diploma (getuigschrift, puntenlijst, rapport, attest), maar u kunt de procedure ook per post afhandelen.

Zelf

U dient zich zelf aan met uw diploma (getuigschrift, puntenlijst, rapport, attest) en identiteitskaart bij Dienst Legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Ook met documenten die door uw school vertaald zijn (Frans of Engels) kunt u zich hier aandienen. Als u in de plaats van iemand anders langs gaat bij de dienst, neem dan een kopie mee van de identeitskaart van die persoon. De legalisatie gebeurt onmiddellijk (tijdens de openingsuren). Daarna hebt u nog een internationaal erkende stempel nodig, de 'Apostille van Den Haag', van de Dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Per post

U stuurt uw aanvraag voor legalisatie aangetekend naar de Dienst Legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Voeg 1 van de 3 onderstaande formulieren toe, samen met de documenten die moeten voorzien worden van legalisatie/apostille (originele documenten en/of of vertalingen in het Frans of Engels door uw school), en een bewijs van betaling aan de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken - dienst Legalisatie.  Let wel, het aangetekend opsturen van dergelijke documenten houdt steeds een beperkt risico in aangezien ze kunnen verloren gaan. Daarom is het raadzaam om zelf langs te gaan. Bovendien zult u de legalisatie dan sneller kunnen afronden. Het verkrijgen van een legalisatie/apostille per post duurt ongeveer 20 werkdagen. 

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


  • De legalisatie bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming is gratis.
  • De legalisatie bij de Federale Overheidsdienst Justitie is gratis.
  • De Apostille bij Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken kost 20 euro (per document). 

Regelgeving


Apostille: Conventie van Den Haag van 5 oktober 1961

Links


NARIC - Legalisatie van een Vlaams diploma

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid
Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


FOD Justitie

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen