SUBSIDIE VOOR MILIEUVRIENDELIJKE SIERTEELT
Inhoud


Tuinbouwers kunnen op een milieuvriendelijke manier bloemen en sierplanten telen door bijvoorbeeld minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Siertelers kunnen vijf jaar lang een jaarlijkse subsidie ontvangen als ze zich ertoe verbinden om gedurende vijf opeenvolgende jaren het gebruik van deze stoffen te optimaliseren en te verminderen. Voor deze maatregel kunnen geen nieuwe verbintenissen meer worden afgesloten. De subsidievoorwaarden blijven wel van toepassing op de bestaande verbintenissen, die blijven doorlopen tot de voorziene einddatum.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De subsidie bedraagt jaarlijks
  • 75 euro per hectare voor extensieve sierteelt (SE2)
  • 450 euro per hectare voor intensieve sierteelt (SI2)
  • 900 euro per hectare voor beschutte sierteelt (SB2).
De werkelijk beteelde/ingezaaide oppervlakte komt in aanmerking, en ook:
  • grasgangen, onverharde werkgangen en wendakkers, minder dan 5 meter breed
  • bewerkte onverharde wegen van minder dan 2 meter als ze noodzakelijk zijn voor toepassing van de milieuvriendelijke sierteelt.

Links


Subsidie milieuvriendelijke sierteelt

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Inkomenssteun

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest