SUBSIDIES VOOR INVESTERINGEN IN WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN
Inhoud


De Vlaamse overheid verleent via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) financiële steun aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren. Dat maakt het mogelijk voorzieningen aan te bieden die betaalbaar zijn en tegelijk beantwoorden aan de hedendaagse eisen inzake woon- en zorgcomfort.

Voorwaarden


Wie kan subsidies aanvragen?
  • Ziekenhuizen
  • Voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg
  • Voorzieningen voor ouderen en thuiszorg
  • Centra voor algemeen welzijnswerk
  • Voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand
  • Kinderdagverblijven
  • Voorzieningen voor personen met een handicap
Nuttige informatie over bijkomende voorwaarden vindt u op de website van het VIPA.

Procedure


Nuttige informatie over de procedures vindt u op de website van het VIPA.

Bedrag


Het VIPA subsidieert een vast bedrag per m2 dat overeen komt met ongeveer 60% van de geraamde bouwkost.

Regelgeving


Decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden (B.S. 1.VI.1994)

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning en subsidiëring van de dagverzorgingscentra voor ouderen
Erkenning en subsidiëring van de centra voor kortverblijf voor ouderen
Erkenning en subsidiëring van de woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen.
Erkenning en subsidiëring van serviceflats voor ouderen