MELDEN VAN DE OVERDRACHT VAN EEN RISICOGROND
Inhoud


Een risicogrond is een grond waarop ooit potentieel bodembedreigende activiteiten werden of worden uitgevoerd. Wanneer een risicogrond wordt overgedragen, dan moet dat gemeld worden aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Voorwaarden


De melding is verplicht wanneer een risicogrond wordt overgedragen. Overdracht betekent onder meer:
  • verkopen van gronden onder levenden (dus geen erfenis)
  • vestiging of beëindiging van het recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht
  • aangaan of beëindigen van een concessie op een grond
  • overdragen of beëindigen van het eigendomsrecht van een grond
  • ...
Een risicogrond is een grond waarop ooit potentieel bodembedreigende activiteiten werden of worden uitgevoerd. Dat betekent dat er ooit een risico-inrichting op aanwezig was die voorkomt op de lijst van het Vlarem.

Procedure


  • De overdrager vult het meldingsformulier (pdf) in en ondertekent het. Dat gebeurt in veel gevallen door de notaris.
  • Het ingevulde meldingsformulier wordt aangetekend verzonden naar de afdeling Bodembeheer van de OVAM.
  • De OVAM beoordeelt het meldingsformulier binnen zestig dagen na ontvangst. 

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


  • Bodemdecreet: Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
  • Vlarebo: Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

Links


OVAM - Melding van overdracht van risicogronden

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Bodemattest