KWALITEITSCONTROLE VAN TEELTMATERIAAL - GROENTEGEWASSEN
Inhoud


Producenten van teeltmateriaal van groentegewassen (alleen plantgoed, zaden niet inbegrepen) moeten voldoen aan minimale kwaliteitseisen voordat ze de producten in de handel brengen. De producenten kunnen zelf kwaliteitscontroles uitvoeren. De Dienst Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij houdt toezicht op de kwaliteitscontrole. Meer informatie en de nodige formulieren vindt u op de website van Landbouw en Visserij.

Bedrag


Er worden retributies aangerekend voor dossierkosten per gecertificeerde partij. De actuele geïndexeerde prijzen vindt u op de website.

Regelgeving


  • Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad (B.S. 12 mei 2005)
  • Ministerieel Besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria (B.S. 4 mei 2000).
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal (B.S. 23 februari 2007).

Links


Controle uitgangsmateriaal groentegewassen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning van een operator van teeltmateriaal van fruit-, groente- en siergewassen