KWALITEITSCONTROLE EN CERTIFICERING VAN TEELTMATERIAAL - ZAAIZADEN
Inhoud


De Vlaamse overheid draagt er zorg voor dat de verbruiker van landbouw- en tuinbouwzaden hoogwaardige zaaizaden kan gebruiken. Als het gecontroleerde en gecertificeerde uitgangsmateriaal beantwoordt aan de wettelijk vastgelegde kwaliteitsgaranties, kan de gebruiker erop rekenen dat:
  • het materiaal in zulke omstandigheden geproduceerd is dat er vrijwel geen of maar een minimaal risico bestaat voor mechanische en genetische verontreiniging (rasidentiteit en raszuiverheid)
  • het materiaal voldoet aan minimale kwaliteitsnormen.
Daarom moet de producent van zaaizaden een aantal verplichte controles (veldkeuringen, partijkeuringen en laboratoriumonderzoek) laten uitvoeren.

Procedure


De producent vraagt de erkenning aan en laat de nodige controles uitvoeren. De Dienst Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij gaat na of de producent de wettelijk vastgelegde kwaliteitsgaranties biedt en respecteert. Als de keuringswerkzaamheden worden uitgevoerd zoals voorgeschreven is in de keurings- en certificeringsreglementen, wordt het teeltmateriaal gecertificeerd. Meer informatie en de nodige formulieren vindt u op de website van Landbouw en Visserij.

Bedrag


Er worden retributies aangerekend voor teeltinschrijvingen, veldkeuringen, partijkeuringen en laboratoriumonderzoek. De actuele geïndexeerde prijzen vindt u op de website.

Links


Zaaizaden

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning van loontrieerder van zaaizaden
Erkenning van een operator die actief is in de sector zaaizaad (productie en handel)