ERKENNING VAN TESTCENTRA VOOR HET LEVEREN VAN ERVARINGSBEWIJZEN
Inhoud


Jaarlijks lanceert het Europees Sociaal Fonds een oproep aan Vlaamse organisaties om zich kandidaat te stellen als testcentrum voor een bepaald ervaringsbewijs.

Links


Beroepenlijst ervaringsbewijs

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Ervaringsbewijs