ERKENNING GETUIGSCHRIFT/DIPLOMA NA LEERTIJD
Inhoud


Het is mogelijk om in de leertijd een getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs of een diploma secundair onderwijs te behalen.

Links


Leertijd

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest