ERKENNING ALS ARKIV
Inhoud


Arkimedes Management, een volle dochteronderneming van PMV, beslist over de erkenning van kandidaat-ARKIV's. ARKIV’s of de ARKIV-beheerders zelf moeten hun maatschappelijke zetel niet noodzakelijk in het Vlaams Gewest hebben.

Regelgeving


Decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen

Links


Investering van risicokapitaal in beloftevolle kmo's (Arkimedes)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest