ERKENNING EN VERPLICHTINGEN VAN UITZENDBUREAUS EN PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELINGSBUREAUS
Inhoud


Private arbeidsbemiddelaars, zoals selectiebureaus, wervingbureaus, artiestenbureaus, outplacementbureaus, executive searchers, headhunters en sportmakelaars, kunnen hun diensten op de Vlaamse arbeidsmarkt aanbieden zonder dat ze een erkenning hoeven aan te vragen. Alleen uitzendkantoren moeten een erkenning hebben, ook als de maatschappelijke zetel van het bureau niet in het Vlaamse Gewest gevestigd is.

Voorwaarden


Aangezien arbeidsbemiddeling een gewestmaterie is, gelden deze regels niet voor bedrijven uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Bij de uitoefening van arbeidsbemiddelingsactiviteiten in het Vlaamse Gewest moeten zowel de klassieke bemiddelingsbureaus als uitzendbureaus enkele voorwaarden naleven:
  • een bonafide karakter hebben
  • de sociale en fiscale wetgeving, en de reglementering van de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten naleven
  • enkele specifieke verplichtingen over de bescherming van werknemers en werkzoekenden naleven
  • de privacywetgeving naleven
  • alleen het Nederlands gebruiken bij bemiddelingsactiviteiten.
Voor uitzendactiviteiten bestaan daarnaast nog enkele extra voorwaarden. Deze verplichtingen beogen
  • in eerste instantie een bescherming van werknemers, werkzoekenden en gebruikers
  • maar ook een voorkoming en bestrijding van oneerlijke concurrentie in de sector.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
De regelgeving over de (interim)arbeid zelf behoort tot de bevoegdheid van de federale overheid, met name de federale minister van Werk en de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Links


Erkenning van private arbeidsbemiddelingsbureaus

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Juridische Dienst en Erkenningen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest