VERPLICHTE VERWARMINGSAUDIT VOOR CV-INSTALLATIE DIE OUDER IS DAN 5 JAAR
Inhoud


De eigenaar van een centraal stooktoestel (centrale verwarming)
  • dat ouder is dan 5 jaar en
  • een vermogen heeft van 20 kilowatt (kW) of meer
is verplicht om regelmatig een verwarmingsaudit te laten uitvoeren. Een verwarmingsaudit is een grondig onderzoek van uw verwarmingsinstallatie, waarbij gekeken wordt naar het rendement ervan. Ook wordt onderzocht of de grootte van de ketel past bij de verwarmingsbehoeften van het gebouw. De audit is verplicht voor centrale stooktoestellen die gebruikt worden voor de verwarming van woningen, kantoren, niet-woongebouwen, … Als u huurder bent, dan moet de verhuurder ervoor zorgen dat de audit uitgevoerd wordt. De verwarmingsaudit is niet verplicht voor afzonderlijke verwarmingstoestellen (toestellen die niet zijn aangesloten op een centraal stooktoestel): kachels, gashaarden, open haarden, doorstroomketels, badgeisers, elektrische toestellen, collectoren, ...

Voorwaarden


Om de hoeveel jaar moet uw installatie een verwarmingsaudit ondergaan? En wie mag de audit uitvoeren? Dat hangt af van de brandstof en het vermogen van uw installatie. Het vermogen staat vermeld op het kenplaatje op uw ketel.
Brandstof Vermogen
van de ketel(s)
in kilowatt (kW)
Aantal ketels Wanneer en hoe vaak een audit? Door wie?
Vloeibare brandstof
(stookolie/mazout)
Minder dan 20 kW   Verwarmingsaudit niet verplicht.  
  Van 20 kW tot en met 100 kW Eén ketel Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks Erkende technicus vloeibare brandstof
    Meerdere
ketels
Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks Erkende technicus verwarmingsaudit
  Meer dan 100 kW Eén of meerdere ketels Tweejaarlijks vanaf 3 mei 2013 Erkende technicus verwarmingsaudit
Gasvormige brandstof Minder dan 20 kW   Verwarmingsaudit niet verplicht.  
  Van 20 kW
tot en met 100 kW
Eén ketel Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks Erkende technicus gasvormige brandstof
    Meerdere
ketels
Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks Erkende technicus verwarmingsaudit
  Meer dan 100 kW Eén of meerdere ketels Vierjaarlijks vanaf 3 mei 2013 Erkende technicus verwarmingsaudit
Vaste brandstof Minder dan 20 kW   Verwarmingsaudit niet verplicht.  
  Vanaf 20 kW Eén of meerdere ketels Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks Erkende technicus verwarmingsaudit
 

Procedure


Na de verwarmingsaudit krijgt de eigenaar/verhuurder een auditrapport van de technicus. Op het rapport moeten altijd de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de erkende technicus die de audit heeft uitgevoerd. De eigenaar houdt het verwarmingsauditrapport bij zolang het toestel in gebruik is en er geen nieuwe verwarmingsaudit werd uitgevoerd. In het rapport staan adviezen over het rendement van de installatie en de mogelijkheden om de prestaties van uw installatie te verbeteren. U komt ook te weten hoeveel u kunt besparen als u uw oude ketel laat vervangen door een modern, zuinig centraal stooktoestel of door andere aanpassingen.
Aan de adviezen zijn geen verplichtingen verbonden. Op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie kunt u zien hoe u energiezuinige stooktoestellen kunt herkennen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
Centrale stooktoestellen met een vermogen dat kleiner is dan 20 kilowatt (kW) vallen niet onder deze wettelijke regeling. U kunt het vermogen aflezen op het kenplaatje op uw ketel.

Regelgeving


  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van [centrale] stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.
  • VLAREL-besluit van 23 april 2013.
  • Europese Richtlijn 2010/31/EU rond de energieprestaties van gebouwen.

Links


OMG - Veilig verwarmen - Periodieke verwarmingsaudit
OMG - Veilig verwarmen - Onderhoudsverplichting voor uw centrale verwarming

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Milieuvergunningen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest