ERKENNING VAN TOEZICHTHOUDERS OP DE INDELING VAN GESLACHTE RUNDEREN EN VARKENS
Inhoud


Sommige slachthuizen zijn verplicht de karkassen van de geslachte volwassen runderen en geslachte varkens in te delen volgens een indelingsschema dat vastgesteld is door de Europese Unie. Het slachthuis doet een beroep op erkende classificeerders voor de indeling. Het toezicht op die classificeerders wordt uitgevoerd door toezichthouders die daartoe erkend zijn door de Vlaamse overheid.

Voorwaarden


De kandidaat-toezichthouder moet werknemer zijn van de vzw Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees (IVB).

Procedure


Om erkend te worden, moet de kandidaat-toezichthouder een opleiding volgen over de indeling van runderen en/of varkens en met gunstig resultaat een examen afleggen. De opleiding wordt gegeven door de cel Begeleiding Karkasclassificatie (CBKc) van de Universiteit van Gent.

Regelgeving


  • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte volwassen runderen
  • Ministerieel besluit van 25 november 2003 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte volwassen runderen
  • Ministerieel besluit van 16 juni 2004 houdende toekenning van opdrachten aan IVB vzw betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen

Links


Karkasclassificatie van runderen
Karkasclassificatie van varkens

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning van classificeerders voor de indeling van geslachte runderen
Erkenning van classificeerders voor de indeling van geslachte varkens