ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN DE ONDERSTEUNINGSCENTRA EN HET OVERLEGCENTRUM VOOR ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN
Inhoud


De Vlaamse Regering erkent drie ondersteuningscentra en één Vlaams overlegcentrum voor etnisch-culturele minderheden.

Regelgeving


Decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden

Links


Het integratiebeleid van de Vlaamse overheid

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest