ERKENNING EN ONDERSTEUNING VAN EEN SOCIALE WERKPLAATS
Inhoud


Sociale werkplaatsen verschaffen werk aan mensen die gedurende lange tijd niet of nauwelijks een baan vinden binnen het reguliere arbeidscircuit. Daardoor kunnen mensen die vanwege gebeurtenissen en problemen in het persoonlijke leven, mentale en fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of een te korte scholing zeer moeilijk werk vinden, in een beschermde werkomgeving aan de slag. Sinds 1 april 2015 is de regelgeving voor beschutte en sociale werkplaatsen vervangen door de regelgeving voor maatwerk bij collectieve inschakeling.

Links


Erkenning en ondersteuning van een sociale werkplaats

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning en ondersteuning van een invoegbedrijf
Erkenning en ondersteuning van een beschutte werkplaats