ERKENNING EN ONDERSTEUNING VAN EEN INVOEGBEDRIJF
Inhoud


Invoegbedrijven zijn ondernemingen die bereid zijn personen uit kansengroepen een duurzame baan met aandacht voor opleiding en begeleiding te garanderen, in een arbeidsomgeving die maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal stelt. Erkende invoegbedrijven kunnen, binnen het begrotingskrediet, per voltijds equivalente invoegwerknemer aanspraak maken op een aflopende en in de tijd beperkte loonpremie. Invoegbedrijven hebben recht op ondersteuning door een adviesbureau in de sociale economie. De erkenning en financiering van de invoegbedrijven wordt stopgezet. Erkenningen van nieuwe invoegbedrijven en uitbreidingen van bestaande erkenningen zijn niet meer mogelijk vanaf 9 juni 2014. Bestaande invoegerkenningen blijven onveranderd en kunnen worden uitgevoerd zoals vastgelegd in de erkenningsbeslissing.

Links


Erkenning en ondersteuning van een invoegbedrijf

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning en ondersteuning van een sociale werkplaats
Erkenning en ondersteuning van een beschutte werkplaats