ERKENNING SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN
Inhoud


Wilt u een erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij? Neem dan contact op met de afdeling Woonbeleid van Wonen-Vlaanderen.

Procedure


De erkenning heeft een zeer omvangrijke gespecialiseerde aanvraagprocedure.

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen van 22/10/2010.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest