VOORDELIGE LENING VOOR INNOVERENDE ONDERNEMING (INNOVATIEMEZZANINE)
Inhoud


Innovatiemezzanine investeerde in projecten van startende bedrijven die een subsidie hadden gekregen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, in het kader van een kmo-innovatieproject of een onderzoeks- en ontwikkelings(O&O)-bedrijfsproject. Innovatiemezzanine werd verstrekt in de vorm van een achtergestelde lening van maximaal 500.000 euro.
Deze maatregel is gestopt in 2015. Er kunnen geen dossiers meer worden ingediend.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Steun aan bedrijven voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject (O
Subsidie voor een kmo-innovatieproject